Naše ubytovanie sa nachádza v srdci Novohradu

 

Novohrad je jedným zo slovenských regiónov a turistických regiónov. Dnes tento región netvorí samostatnú územnosprávnu jednotku, pomenovanie Novohrad sa používa ako neformálny názov príslušného regiónu.

Na Slovensku územie Novohradu dnes pokrýva takmer celý okres Lučenec, približne 2/3 okresu Poltár, východnú polovicu okresu Veľký Krtíš, južnú časť okresu Zvolen (Lešť a okolie), južnú časť okresu Detva a malé časti okresu Rimavská Sobota.

 

Tu všade je možnosť spestriť si výlet s rodinkou poznávacou túrou.

V okolí sa nachádza niekoľko geotermálnych prameňov - tiež kúpalisko  NOVOLANDIA, ktoré je známe svojou teplou liečivou vodou, pripomínajúc zložením morskú vodu.

 Neprehliadnite zaujímavosti v okolí.

Kamenný vodopád ŠOMOŠKA


Turistiká Veľká nad Ipľom
Termálne kúpalisko Novolandia